uaparserjs-lightweight-javascript-based-user-agent-string-parser

UAParser.js是一个基于JavaScript的User-Agent字符串解析器。支持browser & node.js环境。 也可作为jQuery / Zepto插件,Bower / Meteor包,& RequireJS / AMD模块。